YHTEISNÄYTTELYT / GROUP EXHIBITIONS


Maaliskuu 2021-
Jyväskylän Taidemuseo, Jyväskylä, Kenen Luonto? /
Jyväskylä Art Museum, Jyväskylä, Finland


26.9.–18.10.2020
Kulttuuritalo Laikku, Tampere, Backlight Photo Festival, Visual Catalyst /
Cultural House Laikku, Tampere, Finland, Visual Catalyst


Visuaaliset Katalyytit / Visual Catalyst

Backlight2020-valokuvafestivaalin trilogian kaikki kirjat on nyt julkaistu. Näyttelyjulkaisuja on saatavilla Galleria Himmelblaussa, Tampereen taidemuseossa ja Kulttuuritalo Laikussa. Julkaisijat: Valokuvakeskus Nykyaika, Tampereen taidemuseo, CICAT2025 & Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere2020

All the books of the Backlight2020 Photo Festival trilogy have now been published. Exhibition publications are available at the Gallery Himmelblau, Tampere Art Museum and Culture House Laikku. Publishers: Photographic Centre Nykyaika, Tampere Art Museum, CICAT2025 & Tampere University of Applied Sciencies, Tampere 2020